لیست اخبار صفحه :1
گزارش تصویری | حضور تیم رسانه‌ای نهاد و مستند سازی حاج قاسم در مناطق جنوب استان کرمان
حضور مسئول نهاد و تیم رسانه‌ای نهاد رهبری در مناطق جنوبی استان برای برداشت هایی از مستند در کویر هم می‌توان روئید.

گزارش تصویری | حضور تیم رسانه‌ای نهاد و مستند سازی حاج قاسم در مناطق جنوب استان کرمان

حضور مسئول محترم نهاد به همراه تیم رسانه ای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مناطق جنوبی استان از قبیل جیرفت، کهنوج، زهکلوت، روستای قاسم آباد و اردوگاه برای ضبط و برداشت هایی از مستند در کویر هم میتوان روئید.