لیست اخبار صفحه :1
گزارش تصویری | تقدیر از فعالان دانشجویی و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
تقدیر از فعالان دانشجویی و استادان واحد انار

گزارش تصویری | تقدیر از فعالان دانشجویی و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

در دیدار مسئول محترم نهاد با فعالان دانشجویی و برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت و اساتید و اعضای محترم هیئت علمی از ایشان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

گزارش تصویری | ورزش صبحگاهی در بازدید از واحد انار
حضور نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان در واحد انار

گزارش تصویری | ورزش صبحگاهی در بازدید از واحد انار

صبح امروز با حضور نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان در واحد انار بعد از تجدید میثاق با شهید گمنام دانشگاه ؛ در معیت دانشگاهیان این واحد ورزش صبحگاهی داشته و در یک نشست با مسئول محترم نهاد نمایندگی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان دیداری داشتند و پای درد و دل های ایشان نشستند.