لیست اخبار صفحه :1
رئیس مرکز هم‌اندیشی استادان دانشگاه‌های کشور: تولید، کارآفرینی و ثروت‌آفرینی از ویژگی‌های دانشگاه‌های نسل سوم است.

رئیس مرکز هم‌اندیشی استادان دانشگاه‌های کشور: تولید، کارآفرینی و ثروت‌آفرینی از ویژگی‌های دانشگاه‌های نسل سوم است.

محمدنژاد با بیان اینکه نظریه‌های توسعه متعدد است،عنوان کرد: توسعه در نگاه ما مدرنیته است و ما به جامعه نگاه مادی داریم یا به دنبال بهبود اقتصاد از طریق یک نگاه جامع به مسائل هستیم. وی با تأکید بر اینکه فرق مدیریت اسلامی و غیراسلامی توجه به نیروی انسانی است، توضیح داد: رشد و بالندگی نیروی انسانی برای مدیریت افتخار است، انبیا آمدند تا استعدادهای انسان را شکوفا سازند که این مدیریت مطلوب است.