وارد کردن یک ایمیل یا جی‌میل برای دریافت پاسخ الزامی است.