شایعه یا تحریف؟

سه‌شایعه یارانه‌ای در یک‌روز ‌

 شایعه ی غارت فروشگاه

1.خبری از غارت فروشگاه در قزوین نبود 2.ماجرای خیرات آرد به کربلا 3.شرایط قدیمی کمک معیشتی

دهک ها،قاچاق آرد،هجوم مردم به فروشگاه

خبری از غارت فروشگاه در قزوین نبود

امروز فیلمی با عنوان «غارت فروشگاه ها در قزوین» دست به دست شد.
کمی توجه به این کلیپ نشان می دهد که تمام افراد حاضر در صحنه لباس های گرم مثل کاپشن بر تن دارند و مشخص است که فیلم قدیمی است.فرماندار قزوین هم ماجرا را تکذیب کرده و گفته:در عرضه کالا مشکلی نداریم و فقط در برخی فروشگاه ها صف بوده است.

 

ماجرای خیرات آرد به کربلا

در ویدیویی که صبح در شبکه های اجتماعی پخش شده ادعا میشود در حالی که در ایران کمبود آراد وجود دارد اما کیسه های آرد برای خیرات به کربلا فرستاده میشود.
بررسی ها نشان میدهد که برند این کیسه ها خیرات بوده و فیلم هم برای چهارسال پیش است.
روی کیسه ها تاریخ تولید2018نوشته شده و با توجه به انقضای 6ماهه آرد معلوم است که فیلم هم قدیمی است.

 

شرایط قدیمی کمک معیشتی

برخی کاربران امروز عکسی را تحت عنوان «بررسی استحقاق خانوارها برای دریافت کمک معیشتی» منتشر و انتقاداتی را به دولت وارد کردند.
مشاور وزیرکار در این باره گفته: این شرایط مربوط به زمان ثبت یارانه معیشتی(بنزین)است نه یارانه کمک معیشتی اخیر.
همچنین مطالب مربوط گذشته دیگری هم بر روی خروجی سایت قرار دارد. معیار های فعلی این موارد نیست.

تصاویر

شایعه قاچاق آرد دهک ها