آخرین مطالب

کلیپ ها و صوت های ویژه

به مناسبت شهادت امام حسن علیه السلام

به مناسبت شهادت امام حسن علیه السلام

شهادت سیدالساجدین علیه‌السلام

شهادت سیدالساجدین علیه‌السلام

آخرین اخبار

دیـدار صمیمانه با برخی از کارکنان و اعضای هیئت علمی در روز تولدشان نیمه دوم شهریورماه
گرامی داشت زادروز دانشگاهیان اعم از کارکنان و دانشگاهیان نیمه دوم شهریورماه دیـدار صمیمانه با برخی از کارکنان و اعضای هیئت علمی در روز تولدشان نیمه دوم شهریورماه
تقدیر از کادر پایگاه تجمیعی واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی
تقدیر از کادر زحمت کش در پایگاه واکسیناسیون تقدیر از کادر پایگاه تجمیعی واکسیناسیون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی
برگزاری وبینار درباره کرونا، معنویت، آرامش
کرونا، معنویت، آرامش برگزاری وبینار درباره کرونا، معنویت، آرامش
گزارش تصویری اهداء هدیه به متولدین روز
گرامی‌داشت زادروز همکاران گزارش تصویری اهداء هدیه به متولدین روز

بسته فرهنگی

اخبار نهاد